Học bổng đầu vào

Giá trị: từ $4000 đến $16000
Trường: University of Sudbury
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 09, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Tỷ lệ điểm THPT từ 80% đến 100%
Tiêu chí xét học bổng
- Từ 80% đến 84.9% nhận học bổng $4000 - Từ 85% – 89.9% nhận học bổng $6,000 - Từ 90% – 94.9% nhận học bổng $12,000 - Từ 95% – 100% nhận học bổng $16,000
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!