Học bổng đầu vào

Giá trị: Học bổng trị giá 10% - 15% học phí.
Trường: International College of Hotel Management (ICHM)
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Trình độ tiếng Anh IELTS 7.0 (không có điểm nào dưới 6.5) trở lên. ATAR 55.
Tiêu chí xét học bổng
Trình độ tiếng Anh IELTS 7.0 (không có điểm nào dưới 6.5) trở lên. ATAR 55.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!