Học Bổng Đầu Vào

Giá trị: 2000$
School: Adelaide Institute of Business and Technology
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 02, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình mà bạn đăng ký; Bằng chứng về kết quả học tập ở cấp độ cao; IELTS tổng thể 6.0 (dành cho sinh viên quốc tế); hoặc tương đương; Có khả năng thể hiện cam kết hoàn thành các nghiên cứu; Các kế hoạch dài hạn cho sự nghiệp hoặc các nghiên cứu sâu hơn.
Tiêu chí xét học bổng
Đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình mà bạn đăng ký; Bằng chứng về kết quả học tập ở cấp độ cao; IELTS tổng thể 6.0 (dành cho sinh viên quốc tế); hoặc tương đương; Có khả năng thể hiện cam kết hoàn thành các nghiên cứu; Các kế hoạch dài hạn cho sự nghiệp hoặc các nghiên cứu sâu hơn.
Mô tả:
ọc viện Kinh doanh và Công nghệ Adelaide (AIBT) cấp học bổng cho cả sinh viên quốc tế và sinh viên trong nước. Học bổng của chúng tôi được cung cấp cho những ứng viên có thành tích học tập cao, và / hoặc thành tích xuất sắc tại nơi làm việc và có cam kết hoàn thành chương trình học. Để đủ điều kiện làm răng hàm, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau : Đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình mà bạn đăng ký; Bằng chứng về kết quả học tập ở cấp độ cao; IELTS tổng thể 6.0 (dành cho sinh viên quốc tế); hoặc tương đương; Có khả năng thể hiện cam kết hoàn thành các nghiên cứu; Các kế hoạch dài hạn cho sự nghiệp hoặc các nghiên cứu sâu hơn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!