Học bổng đầu vào của Đại sứ TRU

Giá trị: 23.000$ CaD
Trường: Thompson Rivers University, Open Learning
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Tổng số xuất: 6
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện, ngoài các yêu cầu chung ở trên, bạn phải: trước đây chưa theo học bất kỳ chương trình học nào sau trung học ngoại trừ việc đã hoàn thành tối đa 12 tín chỉ đại học có thể chuyển tiếp trên cơ sở bán thời gian. thể hiện lịch sử lãnh đạo mạnh mẽ đến gương mẫu, dịch vụ và / hoặc thành tích góp phần thúc đẩy các giá trị của TRU (xem phần Viết bài luận của bạn để biết chi tiết). đảm bảo hai tài liệu tham khảo được nộp trước thời hạn nộp đơn (ngoại trừ Lối vào của Tổng thống). đáp ứng yêu cầu học tập tối thiểu là 80% điểm trung bình dựa trên điểm của bốn môn học tốt nhất Lớp 11 bao gồm Tiếng Anh 11.
Tiêu chí xét học bổng
Để đủ điều kiện, ngoài các yêu cầu chung ở trên, bạn phải: trước đây chưa theo học bất kỳ chương trình học nào sau trung học ngoại trừ việc đã hoàn thành tối đa 12 tín chỉ đại học có thể chuyển tiếp trên cơ sở bán thời gian. thể hiện lịch sử lãnh đạo mạnh mẽ đến gương mẫu, dịch vụ và / hoặc thành tích góp phần thúc đẩy các giá trị của TRU (xem phần Viết bài luận của bạn để biết chi tiết). đảm bảo hai tài liệu tham khảo được nộp trước thời hạn nộp đơn (ngoại trừ Lối vào của Tổng thống). đáp ứng yêu cầu học tập tối thiểu là 80% điểm trung bình dựa trên điểm của bốn môn học tốt nhất Lớp 11 bao gồm Tiếng Anh 11.
Mô tả:
Học bổng và phần thưởng đầu vào bậc đại học dành cho những ứng viên: là công dân Canada hoặc thường trú nhân, và đang được nhận vào chương trình cấp bằng tốt nghiệp hoặc bằng tú tài của trường, và chưa bao giờ đăng ký và tham dự các khóa học đại học học thuật của TRU ngoại trừ việc đã hoàn thành tối đa 12 tín chỉ đại học có thể chuyển tiếp trên cơ sở bán thời gian. Học bổng và giải thưởng cá nhân có những yêu cầu khác. Không cần phải nộp đơn xin quyết định nhập học cuối cùng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!