Học bổng đầu vào của Trung tâm Truyền thông Kỹ thuật số

Giá trị: Học bổng CDM trị giá $ 10.000 hoặc $ 5.000 mỗi người.
School: Centre for Digital Media
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Tổng số xuất: 15
Điều kiện nộp học bổng
Hàng năm, một số sinh viên mới chọn lọc đã thể hiện thành tích xuất sắc sẽ được trao Học bổng của Trung tâm Truyền thông Kỹ thuật số.
Tiêu chí xét học bổng
Sinh viên được lựa chọn dựa trên chất lượng của mẫu công việc và kết quả học tập của họ trong quá trình học đại học.
Mô tả:
Hàng năm, một số sinh viên mới chọn lọc đã thể hiện thành tích xuất sắc sẽ được trao Học bổng của Trung tâm Truyền thông Kỹ thuật số. Học bổng CDM trị giá $ 10.000 hoặc $ 5.000 mỗi người. Sinh viên được lựa chọn dựa trên chất lượng của mẫu công việc và kết quả học tập của họ trong quá trình học đại học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!