Học bổng đầu vào quốc tế

Giá trị: 1.000 đô la đến 2.000 đô la
Trường: Sheridan College (Ontario)
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Tất cả sinh viên quốc tế mới bắt đầu chương trình học sau trung học toàn thời gian (không bao gồm ESL) vào các học kỳ Mùa xuân 2022, Mùa thu 2022 hoặc Mùa đông 2023 ở Năm 1 (Học kỳ 1) sẽ nhận được học bổng đầu vào từ 1.000 đô la đến 2.000 đô la.
Tiêu chí xét học bổng
Các khoản tiền này sẽ được tự động thêm vào tài khoản của sinh viên theo hai đợt bằng nhau được phát hành sớm trong kỳ học thứ nhất và thứ hai. Sinh viên phải duy trì toàn thời gian trong Học kỳ 2 để đợt thứ hai được cấp.
Mô tả:
Tất cả sinh viên quốc tế mới bắt đầu chương trình học sau trung học toàn thời gian (không bao gồm ESL) vào các học kỳ Mùa xuân 2022, Mùa thu 2022 hoặc Mùa đông 2023 ở Năm 1 (Học kỳ 1) sẽ nhận được học bổng đầu vào từ 1.000 đô la đến 2.000 đô la. Sinh viên sẽ được thông báo về số tiền học bổng chính xác của họ với thư mời nhập học của họ. Các khoản tiền này sẽ được tự động thêm vào tài khoản của sinh viên theo hai đợt bằng nhau được phát hành sớm trong kỳ học thứ nhất và thứ hai. Sinh viên phải duy trì toàn thời gian trong Học kỳ 2 để đợt thứ hai được cấp.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!