Học bổng Đối tác Toàn cầu EQUALS, 2022

Giá trị: 00
Trường: EQUALS International
Hạn nộp hồ sơ: 06 tháng 05, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Các ứng viên phải đến từ các tổ chức và cơ sở lấy phụ nữ làm trung tâm / tập trung. Cách thức nộp đơn : Học sinh có thể đăng ký nhập học vào bất kỳ trường đại học nào mong muốn. Đơn xin học bổng phải được điền riêng. Các tài liệu hỗ trợ: Sinh viên phải nộp hồ sơ học tập, bảng điểm, bản khai cá nhân, CV, bất kỳ tài liệu cụ thể nào khác theo yêu cầu của các trường đại học tương ứng. Yêu cầu nhập học: Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào và điểm trung bình của trường đại học mà họ muốn tham gia. Yêu cầu về ngôn ngữ : Học sinh phải nộp điểm của bài kiểm tra năng lực tiếng Anh. TOEFL, IELTS, PTE, v.v., là những bài kiểm tra được chấp nhận rộng rãi trên toàn nước Mỹ.
Mô tả:
Để cải thiện khả năng tiếp cận, kết nối và bảo mật công nghệ kỹ thuật số của phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời hỗ trợ phát triển các kỹ năng khoa học , công nghệ, kỹ thuật và toán học ( STEM ) của phụ nữ và trẻ em gái, Đối tác toàn cầu EQUALS đã tổ chức Giải thưởng EQUALS in Tech dành cho học sinh năm 2022-2023. Giải thưởng Bình đẳng về Công nghệ được trao hàng năm cho các tổ chức và cá nhân làm việc để giúp trẻ em gái và phụ nữ có được quyền truy cập internet, kỹ năng kỹ thuật số và cơ hội bình đẳng trong ngành công nghiệp công nghệ. Giải thưởng dự kiến ​​sẽ trang trải chi phí học tập của các ứng viên được chọn để theo đuổi các khóa học liên quan đến công nghệ của họ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!