Học bổng Engineering Institute of Technology EIT

Giá trị: giảm 20% trên tổng học phí khóa học của bạn.
Trường: Engineering Institute of Technology (EIT)
Hạn nộp hồ sơ: 04 tháng 08, 2022
Tổng số xuất: 10
Điều kiện nộp học bổng
Giá trị học bổng bằng với giảm 20% trên tổng học phí khóa học. Việc giảm học bổng sẽ được chia đều cho tổng số đơn vị trong khóa học và áp dụng mỗi học kỳ cho mỗi đơn vị được thực hiện, không tính một lần. Học bổng chỉ bao gồm học phí và không bao gồm bất kỳ khoản phí hoặc chi phí phi học phí nào khác. Học sinh phải vượt qua tất cả các tín chỉ đã cố gắng mỗi học kỳ / học kỳ nếu không học bổng sẽ bị thu hồi bởi EIT. Học bổng sẽ bị mất nếu sinh viên trì hoãn khóa học của họ hoặc rút khỏi khóa học, trừ khi được chấp thuận bởi EIT. Nếu một sinh viên có liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào trong học tập, nợ một khoản nợ với thuế TNDN (tức là không trả phí đúng hạn) hoặc trở thành một sinh viên gặp rủi ro bất cứ lúc nào trong khóa học của họ thì học bổng sẽ bị mất.
Tiêu chí xét học bổng
Phải là sinh viên bắt đầu học khóa Cử nhân Khoa học (Kỹ thuật tự động hóa công nghiệp) hoặc Thạc sĩ Kỹ thuật (Tự động hóa công nghiệp) với EIT trực tuyến hoặc trong khuôn viên trường. Phải đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu về trình độ tiếng Anh cho khóa học cụ thể. Phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào khác cho khóa học + ít nhất là kết quả tối thiểu 70% trong tất cả các đơn vị Toán học đạt được ở cấp độ giáo dục cao nhất đã hoàn thành. Phải là một sinh viên nộp lệ phí đầy đủ, không có học bổng hiện có. Sinh viên có thể nộp đơn xin nhiều học bổng, nhưng sẽ chỉ được trao một học bổng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!