Học bổng ghi danh chương trình dự bị đại học (Foundation)

Giá trị: 4000 AUD
Trường: LTUSC La Trobe University Sydney Campus
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học sinh hoàn tất lớp 11 hoặc 12 với GPA 7.0 trở lên, IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!