Học bổng Global Leaders

Giá trị: Khoản trợ cấp cho sách, tài liệu; khoản trợ cấp để trang trải chi phí cuộc sống và trợ cấp cho các chi phí liên quan khác
Trường: George Washington University
Hạn nộp hồ sơ: 05 tháng 02, 2022
Tổng số xuất: 3
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên phải có các chứng nhận Tiếng Anh: TOEFL giấy tối thiểu 600, TOEFL iBT tối thiểu 100, tổng điểm IELTS 7.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0). GPA duy trì 3.0 hoặc cao hơn.
Tiêu chí xét học bổng
Sinh viên bậc đại học đủ điều kiện nhưng không phải là công dân Mỹ hoặc là công dân không thường trú tại Mỹ có thể được nhận học bổng nếu có thành tích học tập xuất sắc.
Mô tả:
-Học bổng được tái tạo mỗi năm và được tích lũy tối đa 3 năm đối với chương trình Thạc sĩ, 5 năm đối với chương trình Tiến sĩ -Ứng viên phải gửi đơn đăng ký mỗi năm cho chương trình và duy trì điểm GPA 3.0 hoặc hơn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!