Học bổng Hani Zeini

Giá trị: 21.950.406
Trường: International Institute of Business & Information Technology (IIBIT)
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 03, 2021
Tổng số xuất: 1
Điều kiện nộp học bổng
Tất cả sinh viên đăng ký vào một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận từ bất kỳ vị trí nào trong lớp đều có thể đăng ký học bổng Hani Zeini.
Mô tả:
Học bổng này áp dụng cho các Bằng Cử nhân, Bằng Thạc sĩ Học bổng này áp dụng cho tất cả các trường đại học ở Mỹ, Canada, Úc, Anh, Singapore +235 trường khác Học bổng này áp dụng cho tất cả sinh viên Năm nhất, Năm thứ hai, Sinh viên cơ sở đăng ký vào một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!