Học bổng hỗ trợ

Giá trị: lên tới 17.500 USD/năm
School: University at Albany, State University of New York
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 08, 2022
Tổng số xuất: 5
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng xét tự động cùng thư mời. Học sinh có thể được cấp thư mời có điều kiện cho khóa tiếng Anh. Điều kiện xin học tối thiểu tương đương IELTS 5.5. Với học sinh Thạc sĩ, GMAT và GRE có thể được miễn giảm – tùy theo từng hồ sơ học sinh.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!