Học bổng hỗ trợ Covid-19

Giá trị: 800 CAD
Trường: ICEAP Nova Scotia
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học trực tiếp (online) 1 trong các chương trình của trường ICEAP Nova Scotia
Mô tả:
800 CAD/cấp độ
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!