HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC PHÍ ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN QUỐC TẾ

Giá trị: giảm 10% - 15% học phí (tùy ngành)
School: Institute of Hotel Management Australia
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Đáp ứng các yêu cầu đầu vào: Học bổng trị giá 10% học phí. Con số này tăng lên 15% cho các học kỳ tiếp theo nếu bạn đạt được tín chỉ hoặc cao hơn cho tất cả các môn học đã học trong học kỳ trước. Học bổng không áp dụng cho các môn học bị lặp lại. Vượt quá yêu cầu đầu vào: Học bổng trị giá 15% học phí. Điều này được giữ lại trong suốt thời gian của khóa học. Học bổng không áp dụng cho các môn học bị lặp lại.
Mô tả:
Chúng tôi đang cung cấp quỹ học bổng cho các ứng viên thành công trong nước và quốc tế. Nếu bạn là sinh viên năm thứ nhất đang muốn đăng ký vào Bằng Cử nhân Kinh doanh, Cử nhân Kinh doanh (Quản lý Khách sạn) hoặc Thạc sĩ Quản lý Khách sạn Quốc tế và Chứng chỉ Sau Đại học về Quản lý Khách sạn Quốc tế của chúng tôi, bạn có thể đủ điều kiện nhận học bổng. Học bổng áp dụng cho chương trình học đại học hoặc sau đại học và bao gồm tối đa 15% học phí cho 8 môn học đầu tiên và 15% cho các môn học tiếp theo của khóa học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!