Học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế

Giá trị: 20% lệ phí cho sinh viên quốc tế
School: Charles Sturt University Study Centres
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Được trao cho các ứng viên quốc tế mới bắt đầu học năm 2023 đủ điều kiện theo học ở chế độ nội bộ/trong khuôn viên trường tại Albury-Wodonga, Bathurst, Orange, Port Macquarie và Wagga Wagga trong các khóa học đã được phê duyệt. Học bổng không dành cho sinh viên tiếp tục hoặc chuyển trường. Ứng viên phải là ứng viên quốc tế cho kỳ nhập học vào năm 2023 tại một khuôn viên khu vực.
Tiêu chí xét học bổng
Được trao cho các ứng viên quốc tế mới bắt đầu học năm 2023 đủ điều kiện theo học ở chế độ nội bộ/trong khuôn viên trường tại Albury-Wodonga, Bathurst, Orange, Port Macquarie và Wagga Wagga trong các khóa học đã được phê duyệt. Học bổng không dành cho sinh viên tiếp tục hoặc chuyển trường. Ứng viên phải là ứng viên quốc tế cho kỳ nhập học vào năm 2023 tại một khuôn viên khu vực.
Mô tả:
Được trao cho các ứng viên quốc tế mới bắt đầu học năm 2023 đủ điều kiện theo học ở chế độ nội bộ/trong khuôn viên trường tại Albury-Wodonga, Bathurst, Orange, Port Macquarie và Wagga Wagga trong các khóa học đã được phê duyệt. Học bổng không dành cho sinh viên tiếp tục hoặc chuyển trường. Ứng viên phải là ứng viên quốc tế cho kỳ nhập học vào năm 2023 tại một khuôn viên khu vực.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!