Học bổng hỗ trợ tài chính

Giá trị: Tổng giá trị của các học bổng này khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu tài chính và thời hạn lên đến ba năm.
School: Trinity Theological College
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Các ứng viên phải đăng ký theo học tại Trường Thần học Cao đẳng Trinity. Ứng viên đăng ký Học bổng Rosemary Young phải là nữ.
Tiêu chí xét học bổng
Ứng viên phải có khả năng chứng minh nhu cầu tài chính.
Mô tả:
Nhờ sự hỗ trợ rộng rãi và có tầm nhìn xa của các cựu sinh viên Trinity, các nhà tài trợ và bạn bè, Trường Thần học có thể trao một số học bổng hỗ trợ tài chính, bao gồm: Học bổng Geoff và Edith Pitcher Học bổng Susan Sandford Học bổng Rosemary Young (chỉ dành cho sinh viên nữ)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!