HỌC BỔNG HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU NỀN TẢNG

Giá trị: giảm 50% học phí
Trường: Trinity Institute (Australia)
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Tổng số xuất: 25
Điều kiện nộp học bổng
kết quả học tập trung học xuất sắc.
Tiêu chí xét học bổng
kết quả học tập trung học xuất sắc.
Mô tả:
Để đủ điều kiện, bạn sẽ có kết quả học tập trung học xuất sắc, không phải cư trú lâu dài ở Úc và sẽ phải nộp đơn đăng ký Dự bị Đại học Trinity đã hoàn chỉnh . Không cần phải nộp đơn xin học bổng riêng biệt, vì đơn xin học bổng Trinity College của bạn sẽ là cơ sở cho quyết định. Học bổng chỉ được trao trước khi kỳ nhập học bắt đầu và nếu bạn thành công trong việc được mời vào học tại Trinity College, bạn sẽ được thông báo qua email trong vòng hai tuần kể từ khi vòng tuyển chọn được tổ chức.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!