HỌC BỔNG HỌC LỰC XUẤT SẮC

Giá trị: $ 1000-5000 CAD
Trường: Campion College Australia
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 02, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học sinh bắt đầu nhập học Yêu cầu ATAR là 90,00, hoặc xếp hạng hoặc điểm nhập học tương đương (ví dụ: điểm OP hoặc IB tương đương với ATAR là 90,00). Học sinh đang tiếp tục Yêu cầu Điểm trung bình có trọng số (WAM) từ 85% trở lên trong học kỳ trước.
Tiêu chí xét học bổng
Học sinh bắt đầu nhập học Yêu cầu ATAR là 90,00, hoặc xếp hạng hoặc điểm nhập học tương đương (ví dụ: điểm OP hoặc IB tương đương với ATAR là 90,00). Học sinh đang tiếp tục Yêu cầu Điểm trung bình có trọng số (WAM) từ 85% trở lên trong học kỳ trước.
Mô tả:
Sinh viên bắt đầu nhận được Học bổng Xuất sắc trong học kỳ đầu tiên của quá trình học tập của họ phải đạt Điểm trung bình có trọng số (WAM) từ 85% trở lên trong học kỳ đầu tiên để đủ điều kiện nhận học bổng này trong học kỳ tiếp theo. Những sinh viên tiếp tục nhận được Học bổng Học thuật Xuất sắc trong một học kỳ nhất định phải duy trì Điểm trung bình có trọng số (WAM) từ 85% trở lên để đủ điều kiện nhận học bổng này trong học kỳ tiếp theo.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!