Học bổng học phí quốc tế

Giá trị: Lên đến 20%
School: University of Southern Queensland (USQ)
Hạn nộp hồ sơ: 07 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
GPA 60%
Tiêu chí xét học bổng
GPA 60%
Mô tả:
các chuyên ngành được học bổng: Master of Professional Accounting Master of Information Systems Master of Business Administration
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!