Học bổng Học thuật Xuất sắc

Giá trị: 3000$
Trường: James Cook University Brisbane
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học sinh duy trì điểm trung bình trung bình từ 6,0 trở lên vào cuối học kỳ thứ hai và thứ ba của họ sẽ đủ điều kiện nhận khoản thanh toán, được chuyển vào tài khoản của học sinh để bù đắp học phí trong học kỳ tiếp theo. Sự xuất sắc trong học tập được công nhận tại một lễ trao giải chính thức được tổ chức vào mỗi ba tháng trong khuôn viên trường Đại học. Học sinh duy trì điểm trung bình trung bình từ 6,0 - 6,49 vào cuối học kỳ thứ tư của họ sẽ nhận được huy chương Bạc JCUB Campus và một văn bản Khen thưởng chính thức do Ban điều hành Campus ký. Học sinh duy trì điểm trung bình trung bình từ 6,5 trở lên vào cuối học kỳ thứ tư của họ sẽ nhận được Huy chương Vàng của Campus và tài liệu Khen thưởng chính thức do Ban điều hành Campus ký.
Tiêu chí xét học bổng
Học sinh duy trì điểm trung bình trung bình từ 6,0 trở lên vào cuối học kỳ thứ hai và thứ ba của họ sẽ đủ điều kiện nhận khoản thanh toán, được chuyển vào tài khoản của học sinh để bù đắp học phí trong học kỳ tiếp theo. Sự xuất sắc trong học tập được công nhận tại một lễ trao giải chính thức được tổ chức vào mỗi ba tháng trong khuôn viên trường Đại học. Học sinh duy trì điểm trung bình trung bình từ 6,0 - 6,49 vào cuối học kỳ thứ tư của họ sẽ nhận được huy chương Bạc JCUB Campus và một văn bản Khen thưởng chính thức do Ban điều hành Campus ký. Học sinh duy trì điểm trung bình trung bình từ 6,5 trở lên vào cuối học kỳ thứ tư của họ sẽ nhận được Huy chương Vàng của Campus và tài liệu Khen thưởng chính thức do Ban điều hành Campus ký.
Mô tả:
Đại học James Cook Brisbane ghi nhận nỗ lực học tập đặc biệt của sinh viên bằng cách cung cấp hệ thống Giải thưởng Học thuật Xuất sắc dựa trên học bổng, kéo dài trong ba kỳ ba tháng. Trước tiên, học sinh có thể đủ điều kiện để được công nhận Giải thưởng Học thuật Xuất sắc sau khi hoàn thành học kỳ thứ hai của chương trình học. Tất cả các giải thưởng được thực hiện trong ba tháng sau học kỳ mà học sinh đủ điều kiện.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!