Học bổng học thuật xuất sắc

Giá trị: Từ 40.000-60.000 CAD/4 năm
Trường: University of Sudbury
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 04, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Du học sinh quốc tế có GPA từ 80% trở lên.
Tiêu chí xét học bổng
40.000 CAD / 4 năm khi GPA từ 80 % đến 89.9 % 60.000 CAD / 4 năm khi GPA đạt từ 90 % trở lên
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!