Học bổng học thuật xuất sắc của Phó hiệu trưởng

Giá trị: 188.120.000
Trường: Southern Cross University Online
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Giảm phí tối đa $ 8.000 cho năm học bổng đầu tiên của bạn. Đối với / các năm học bổng tiếp tục, giá trị là thành tích dựa trên thành tích và được tính dựa trên điểm trung bình của năm học bổng trước đó (trên 8 đơn vị * đã hoàn thành của bạn): Điểm trung bình khóa học 4.0 đến 5.4 - $ 5000 Điểm trung bình toàn khóa học 5.5 đến 7.0 - $ 8000
Tiêu chí xét học bổng
Sinh viên muốn đăng ký Học bổng Học tập Xuất sắc của Phó Hiệu trưởng phải đáp ứng các tiêu chí sau: Đăng ký để theo học chương trình học đại học hoặc sau đại học toàn thời gian (8 đơn vị mỗi năm) tại cơ sở Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Harbour. Đơn đăng ký từ hoặc vào một chương trình liên thông (ví dụ như bằng tốt nghiệp, chứng chỉ tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp) sẽ không được chấp nhận. Vượt quá yêu cầu đầu vào tối thiểu của Trường. Việc đánh giá sự xuất sắc trong học tập sẽ do một hội đồng đảm nhận. Đầu vào đại học: Bằng cấp tương đương với Lớp 12 của Úc và điểm đầu vào bắt buộc cho chương trình mà họ đã đăng ký; và ngôn ngữ tiếng Anh có thể so sánh với IELTS Học thuật 6.0 nói chung và không có điểm nào dưới 5.5. * Đầu vào sau đại học: Bằng cấp tương đương với bằng Cử nhân của Úc; và ngôn ngữ tiếng Anh tương đương với IELTS Học thuật 6.5 *. Đối với / các năm học bổng tiếp tục, giá trị là thành tích dựa trên thành tích và được tính dựa trên điểm trung bình của năm học bổng trước đó (trên 8 đơn vị * đã hoàn thành của bạn): Điểm trung bình khóa học 4.0 đến 5.4 - $ 5000 Điểm trung bình toàn khóa học 5.5 đến 7.0 - $ 8000 Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu tham dự của chương trình của họ và các điều kiện thị thực sinh viên để vẫn đủ điều kiện nhận học bổng. Công dân hoặc thường trú nhân của Úc hoặc New Zealand không đủ điều kiện.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!