Học bổng Joan Adams

Giá trị: $ 15.000 đến $ 35.000
Trường: Trinity Theological College
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên phải: một thành viên tích cực của Giáo hội Anh giáo Úc, hoặc một nhà thờ hiệp thông với Giáo hội Anh giáo ghi danh vào một khóa học chính thức do Đại học Divinity cung cấp thông qua Trường Thần học Cao đẳng Trinity thực hiện một khóa học, tốt nhất là với tư cách là một sinh viên toàn thời gian một cư dân ở Melbourne trong thời gian nhận học bổng.
Tiêu chí xét học bổng
Ứng viên phải có thành tích học tập đã được chứng minh về thành tích học tập vững chắc hoặc bằng chứng về năng lực học tập xuất sắc của họ. Ưu tiên cho những người đề xuất chức vụ tích cực, giáo dân hoặc đã thụ phong, trong Giáo hội Anh giáo.
Mô tả:
Học bổng Joan Adams cho phép sinh viên xuất sắc theo học để lấy bằng của Đại học Divinity. Các ứng viên thành công sẽ cho thấy tiềm năng cung cấp khả năng lãnh đạo tại Trinity College và trong nhà thờ rộng lớn hơn trong quá trình học tập và trong sự nghiệp tiếp theo của họ. Tối đa ba học bổng có sẵn cùng một lúc cho các nghiên cứu thần học ở cấp đại học, sau đại học hoặc tiến sĩ để nhận giải thưởng của Đại học Divinity. Tổng giá trị của các học bổng cá nhân thường sẽ từ $ 15.000 đến $ 35.000 mỗi năm, tùy thuộc vào việc có bao gồm phí cư trú hay không. Học bổng thường được trao cho tối đa ba năm, tùy thuộc vào sự tiến bộ đạt yêu cầu và được đánh giá hàng năm. Dự kiến ​​sinh viên sẽ đăng ký sử dụng FEE-HELP để trả học phí thông qua hệ thống thuế, và học bổng do đó sẽ không được sử dụng để thanh toán học phí khóa học, mà được sử dụng để hỗ trợ việc học của người nhận. (FEE-HELP chỉ dành cho công dân Úc.)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!