Học bổng khen thưởng sau đại học AG Whitlam

Giá trị: Miễn giảm 50% học phí trong suốt khóa học.
School: Melbourne Business School
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 10, 2023
Tổng số xuất: 4
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nhận học bổng này, bạn phải: - Được cung cấp vô điều kiện cho Thạc sĩ theo khóa học (không bao gồm Thạc sĩ Quản lý phân tích, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh, Thạc sĩ Tiếp thị và Thạc sĩ Lãnh đạo Tổ chức) - Chấp nhận vị trí của bạn trong Thạc sĩ theo môn học trong năm được cung cấp
Tiêu chí xét học bổng
Ứng viên đủ điều kiện được đánh giá dựa trên thành tích học tập (tức là kết quả bạn đạt được trong năm học gần đây nhất).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!