HỌC BỔNG KHÓA CỬ NHÂN ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRONG NƯỚC

Giá trị: GIẢM 10-15% HỌC PHÍ
Trường: Institute of Hotel Management Australia
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Đáp ứng yêu cầu đầu vào: ATAR 55 Học bổng trị giá 10% học phí Học bổng không áp dụng cho các môn học lặp lại. Vượt quá yêu cầu đầu vào: ATAR 56 trở lên Học bổng trị giá 15% học phí Học bổng không áp dụng cho các môn học lặp lại.
Mô tả:
Học bổng này áp dụng cho học sinh Úc và học sinh quốc tế đã theo học chương trình Trung học Úc và đã nhận được điểm ATAR. Điều này bao gồm cả học sinh quốc tế trong và ngoài nước tại các Trường Quốc tế Úc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!