Học bổng Khursheed Fatima

Giá trị: 11000
Trường: Northern Arizona University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng lên tới 11.000 USD được trao cho sinh viên đủ điều kiện để giúp các em trang trải học phí và đồ dùng trong khóa học. Sinh viên cần tìm hiểu các yêu cầu về điều kiện nhận học bổng và thông tin bổ sung.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!