Học bổng lãnh đạo tổng thống

Giá trị: $3,000
Trường: University of Georgia
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 11, 2022
Tổng số xuất: 40
Điều kiện nộp học bổng
GPA 3.0 trong suốt sự nghiệp học tập tại UGA
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!