Học bổng Ngāti Whātua Ōrākei

Giá trị: 19,000$
Trường: Whitecliffe
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng cung cấp một năm học phí toàn phần (120 tín chỉ) cho việc học liên tiếp. Nếu ứng viên đủ điều kiện cho chương trình Miễn Phí của Chính phủ, học bổng sẽ được áp dụng cho năm học thứ hai (hoặc năm học đầu tiên không thuộc chương trình Miễn Phí). Ứng viên nên gửi yêu cầu đăng ký học bổng được ghi trong đơn đăng ký của họ cho Whitecliffe và chương trình bằng cấp ưu tiên khi nhấp vào phần Đăng ký ngay trên trang này. Ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đầu vào cho chương trình đã chọn của họ và đơn xin học bổng phải kèm theo: danh mục đầu tư kỹ thuật số (nếu thích hợp) một bức thư ý định (khoảng 300-500 từ) thư giới thiệu từ một Ngāti Whātua Ōrākei Kaumātua
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng sẽ được trao sau khi tất cả các ứng viên hoàn thành các thủ tục nhập học thông thường của Whitecliffe, bao gồm cả một cuộc phỏng vấn. Học bổng được trao bởi Ban tuyển sinh dựa trên: bằng chứng trong danh mục đầu tư và / hoặc cuộc phỏng vấn về khả năng thực hiện nghiên cứu đại học trong chương trình trình độ chuyên môn đã tuyên bố; khả năng của người nộp đơn để thể hiện thành công ý định và / hoặc nguyện vọng của họ trong thư ý định, và hơn thế nữa; hỗ trợ từ Ngāti Whātua Ōrākei như được trình bày trong thư giới thiệu. Các ứng viên có thể sử dụng cùng một danh mục đầu tư và thư ý định cho cả đơn xin Whitecliffe và đơn xin học bổng.
Mô tả:
Công dân hoặc thường trú nhân New Zealand. Hãy là thành viên đã đăng ký của Ngāti Whātua Ōrākei (nếu bạn chưa phải là thành viên đã đăng ký của Ngāti Whātua Ōrākei, hãy nhấp vào đây để đăng ký) Học bổng dành cho các ứng viên đặc biệt gốc Ngāti Whātua Ōrākei đăng ký tham gia vào bất kỳ chương trình đào tạo đại học hoặc sau đại học nào của Whitecliffe và được trao khi ứng viên thành công chấp nhận lời mời nhập học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!