Học bổng Nghệ thuật Avondale

Giá trị: 80.806.000
Trường: Avondale University College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2023
Tổng số xuất: 2
Điều kiện nộp học bổng
Avondale cung cấp tối đa hai (2) học bổng nghệ thuật cho sinh viên mới đến Avondale, đến từ Úc và New Zealand, những người có niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn theo học Cử nhân Nghệ thuật tại Avondale.
Mô tả:
Avondale cung cấp tối đa hai (2) học bổng nghệ thuật cho sinh viên mới đến Avondale, đến từ Úc và New Zealand, những người có niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn theo học Cử nhân Nghệ thuật tại Avondale.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!