Học Bổng Nhân Đạo

Giá trị: Một phần học phí
Trường: St. George's University, Grenada
Hạn nộp hồ sơ: 11 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Hoàn thành các trải nghiệm nhân đạo dựa vào cộng đồng trong vòng năm năm qua
Tiêu chí xét học bổng
Hoàn thành các trải nghiệm nhân đạo dựa vào cộng đồng trong vòng năm năm qua
Hồ sơ xin học bổng
Hoàn thành đơn đăng ký nhập học của bạn và liên hệ với nhân viên tuyển sinh của bạn.
Mô tả:
Học Bổng Nhân Đạo Giá trị: Một phần học phí Tiêu chuẩn: Hoàn thành các trải nghiệm nhân đạo dựa vào cộng đồng trong vòng năm năm qua Làm thế nào để được xem xét cho học bổng này: Hoàn thành đơn đăng ký nhập học của bạn và liên hệ với nhân viên tuyển sinh của bạn. Thông báo: Sinh viên được xác định trong quá trình đăng ký nhập học và được thông báo về giải thưởng của họ thông qua Văn phòng Tuyển sinh khi được chấp nhận vào Trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!