Học Bổng Patriot Award

Giá trị: 4000$
Trường: Dallas Baptist University
Hạn nộp hồ sơ: 21 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
GPA 3.0. ACT tối thiểu 21. SAT tối thiểu 1100.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!