Học bổng Phó hiệu trưởng / Tổng thống Avondale

Giá trị: 130000000
Trường: Avondale University College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học thạc sĩ nghệ thuật
Mô tả:
Học bổng Phó Thủ tướng / Tổng thống là một trong những học bổng danh giá nhất của Avondale. Nó được trao cho học sinh từ các trường trung học được lựa chọn trên khắp nước Úc và New Zealand, những người thể hiện những phẩm chất chuyển đổi trong suốt những năm học và đóng góp đáng kể cho trường học, cộng đồng, gia đình và / hoặc nhà thờ của họ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!