Học bổng Provost

Giá trị: $ 23,000 *. Học bổng này được gia hạn hàng năm với tổng giá trị trong bốn năm là $ 92,000
School: St. Bonaventure University
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
với điều kiện duy trì được điểm trung bình tích lũy từ 2,75 trở lên.
Tiêu chí xét học bổng
Những giải thưởng này dành cho sinh viên năm nhất với thành tích học tập cao.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!