Học bổng Provost

Giá trị: $4,000
School: Trinity Western University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
GPA 3,76 - 4,00 Trung học phổ thông (%) : 85,0 - 89,9 Điểm trung bình (Thang điểm 4,00) : 3,50 - 3,72
Tiêu chí xét học bổng
GPA 3,76 - 4,00 Trung học phổ thông (%) : 85,0 - 89,9 Điểm trung bình (Thang điểm 4,00) : 3,50 - 3,72
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!