học bổng Quận East Montgomery

Giá trị: 500$
Trường: Lone Star College System
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 08, 2022
Điều kiện nộp học bổng
dành cho những sinh viên xứng đáng có kế hoạch tiếp tục học đại học. Học bổng sẽ được trao cho những sinh viên thể hiện sự xuất sắc trong học tập, khả năng lãnh đạo và dịch vụ cũng như nhu cầu tài chính.
Tiêu chí xét học bổng
dành cho những sinh viên xứng đáng có kế hoạch tiếp tục học đại học. Học bổng sẽ được trao cho những sinh viên thể hiện sự xuất sắc trong học tập, khả năng lãnh đạo và dịch vụ cũng như nhu cầu tài chính.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!