Học bổng quốc tế (Tất cả các khóa học)

Giá trị: 2000$ CAD
Trường: IKON Institute of Australia
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Những học bổng này dành cho tất cả các sinh viên đăng ký và bắt đầu khóa học Ikon vào năm 2023. Tất cả các ứng viên sẽ tự động được xét cấp học bổng. Người đăng ký trước tiên phải đáp ứng các tiêu chí nhập học của khóa học cho khóa học liên quan và hoàn thành thủ tục nhập học thành công để đủ điều kiện nhận học bổng. Học bổng sẽ được cấp theo thứ tự các ứng dụng đã hoàn thành và được chấp nhận.
Tiêu chí xét học bổng
Những học bổng này dành cho tất cả các sinh viên đăng ký và bắt đầu khóa học Ikon vào năm 2023. Tất cả các ứng viên sẽ tự động được xét cấp học bổng. Người đăng ký trước tiên phải đáp ứng các tiêu chí nhập học của khóa học cho khóa học liên quan và hoàn thành thủ tục nhập học thành công để đủ điều kiện nhận học bổng. Học bổng sẽ được cấp theo thứ tự các ứng dụng đã hoàn thành và được chấp nhận.
Mô tả:
Những học bổng này dành cho tất cả các sinh viên đăng ký và bắt đầu khóa học Ikon vào năm 2023. Tất cả các ứng viên sẽ tự động được xét cấp học bổng. Người đăng ký trước tiên phải đáp ứng các tiêu chí nhập học của khóa học cho khóa học liên quan và hoàn thành thủ tục nhập học thành công để đủ điều kiện nhận học bổng. Học bổng sẽ được cấp theo thứ tự các ứng dụng đã hoàn thành và được chấp nhận.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!