Học bổng quốc tế

Giá trị: $ 6.000 CAD
Trường: Central College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Được trao cho những sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy ít nhất 3,75
Tiêu chí xét học bổng
Được trao cho những sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy ít nhất 3,75
Mô tả:
Được trao cho những sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy ít nhất 3,75
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!