Học bổng Quốc tế Xuất sắc Vice-Chancellor

Giá trị: 50%
Trường: University of South Australia (UniSA)
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học viên sẽ được giảm 50% học phí trong tối đa bốn năm học toàn thời gian. Học viên sẽ được mời để nộp đơn xin học bổng nếu đáp ứng các điều kiện.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!