Học bổng sau đại học Academic Excellence

Giá trị: 30% học phí
Trường: UOW College
Hạn nộp hồ sơ: 27 tháng 12, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Bằng thạc sĩ (khóa học) tại UOW (chỉ dành cho các cơ sở ở Úc) * Không bao gồm - Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng), Sinh lý học Thực hành Lâm sàng, Dinh dưỡng và Chế độ ăn, Giảng dạy, Công tác Xã hội (Đủ điều kiện) hoặc Tiến sĩ Y khoa Yêu cầu quốc tịch Sinh viên quốc tế
Tiêu chí xét học bổng
Bằng thạc sĩ (khóa học) tại UOW (chỉ dành cho các cơ sở ở Úc) * Không bao gồm - Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng), Sinh lý học Thực hành Lâm sàng, Dinh dưỡng và Chế độ ăn, Giảng dạy, Công tác Xã hội (Đủ điều kiện) hoặc Tiến sĩ Y khoa Yêu cầu quốc tịch Sinh viên quốc tế
Mô tả:
Bằng thạc sĩ (khóa học) tại UOW (chỉ dành cho các cơ sở ở Úc) * Không bao gồm - Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng), Sinh lý học Thực hành Lâm sàng, Dinh dưỡng và Chế độ ăn, Giảng dạy, Công tác Xã hội (Đủ điều kiện) hoặc Tiến sĩ Y khoa Yêu cầu quốc tịch Sinh viên quốc tế
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!