Học bổng sau đại học xuất sắc của Alberta

Giá trị: 11.000 - 15.000$ CaD
Trường: Athabasca University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Bạn phải đăng ký toàn thời gian trong chương trình cấp thạc sĩ, tiến sĩ hoặc sau đại học. Các chương trình cấp sau đại học phải có khả năng nâng cấp thành chương trình cấp bằng thạc sĩ. Để nhận được giải thưởng này, bạn cũng phải đăng ký: Ít nhất 60% khối lượng toàn khóa học (40% khối lượng toàn khóa học nếu bạn là sinh viên khuyết tật) trong ít nhất một kỳ học trong chương trình sau đại học, và kỳ Thu 2022 và / hoặc Đông 2023. Để đủ điều kiện, ứng viên phải sống ở Alberta trong khi học tại một cơ sở giáo dục sau trung học ở Alberta. Người nộp đơn cũng phải đáp ứng một trong các tiêu chí đủ điều kiện sau: là công dân Canada, Thường trú nhân của Canada hoặc Người được bảo vệ, là một sinh viên quốc tế, hoặc là Người da đỏ có địa vị / Quốc gia thứ nhất, Người da đỏ không có địa vị / Quốc gia thứ nhất, Métis hoặc Inuit.
Tiêu chí xét học bổng
Ít nhất 60% khối lượng toàn khóa học (40% khối lượng toàn khóa học nếu bạn là sinh viên khuyết tật) trong ít nhất một kỳ học trong chương trình sau đại học, và
Hồ sơ xin học bổng
Để biết thêm thông tin về cách đăng ký, hãy liên hệ với Văn phòng Giải thưởng Sinh viên hoặc Văn phòng Học bổng tại trường của bạn, hoặc truy cập trang web của trường bạn. Nhiều học bổng và giải thưởng khác được cung cấp bởi các tổ chức khác - và chúng tôi khuyến khích bạn truy cập các trang web của trường đại học và cao đẳng công lập của Alberta để nghiên cứu các học bổng mà họ cung cấp. Để biết thêm thông tin, hãy xem các cơ sở giáo dục sau trung học ở Alberta .
Mô tả:
Học bổng Sau Đại học Xuất sắc của Alberta công nhận thành tích học tập xuất sắc của các sinh viên theo đuổi các nghiên cứu sau đại học tại Alberta. Nó được thành lập để khuyến khích những sinh viên giỏi nhất và sáng giá nhất, bao gồm cả sinh viên quốc tế, đến học tập tại Alberta.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!