Học bổng Stevens

Giá trị: 5000$ -> toàn bộ học phí
School: Stevens Institute of Technology
Hạn nộp hồ sơ: 22 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Hoàn thành đơn xin nhập học Stevens đúng hạn. Hầu hết các học bổng Stevens không yêu cầu một ứng dụng riêng biệt, nhưng hãy kiểm tra danh sách các học bổng dưới đây để biết một vài trường hợp ngoại lệ.
Mô tả:
Stevens trao một số học bổng khen thưởng hàng năm cho những sinh viên xuất sắc nhất của chúng tôi. Bạn sẽ được tự động xem xét nhận học bổng Stevens khi bạn được nhận vào học; không cần nộp đơn bổ sung, với một vài trường hợp ngoại lệ được liệt kê bên dưới.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!