Học bổng Thạc sĩ Chung Erasmus Mundus

Giá trị: 00
Trường: International Institute of Business & Information Technology (IIBIT)
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên ở cấp độ Thạc sĩ từ bất kỳ quốc gia nào trên toàn thế giới đều có thể đăng ký Sinh viên phải có bằng giáo dục đại học đầu tiên hoặc chứng minh một trình độ học tập tương đương được công nhận, theo luật pháp và thông lệ quốc gia, ở các quốc gia cấp bằng Sinh viên cũng có thể nộp đơn nếu họ đang học năm cuối của chương trình học đầu tiên và sẽ tốt nghiệp trước khi chương trình thạc sĩ bắt đầu
Mô tả:
Học bổng này áp dụng cho các Bằng Thạc sĩ, Văn bằng Thạc sĩ, Chứng chỉ Thạc sĩ Học bổng này áp dụng cho tất cả các trường đại học ở Ấn Độ, Mỹ, Anh, Úc, Singapore +195 trường khác Học bổng áp dụng cho tất cả các chương trình học quốc tế bậc Thạc sĩ
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!