Học bổng thành tích quốc tế

Giá trị: 25%
Trường: University of South Australia (UniSA)
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học viên sẽ được giảm 25 phần trăm trong các khoản phải nộp (học phí) cho năm học đầu tiên trong chương trình đã chọn, tối đa là hai học kỳ hoặc tám môn học. Học viên sẽ được tự động xét duyệt khi đăng ký vào chương trình có đủ điều kiện.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!