Học Bổng Tổng Thống

Giá trị: 25.000$/1 năm. được gia hạn hằng năm ( tổng 4 năm )
Trường: St. Bonaventure University
Hạn nộp hồ sơ: 22 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên có chứng chỉ học tập xuất sắc sẽ nhận được giải thưởng học thuật danh giá nhất của chúng tôi. điều kiện duy trì được điểm trung bình tích lũy từ 3,25 trở lên.
Tiêu chí xét học bổng
Sinh viên có chứng chỉ học tập xuất sắc sẽ nhận được giải thưởng học thuật danh giá nhất của chúng tôi.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!