Học bổng trao đổi sinh viên (Transfer Excellence Scholarship)

Giá trị: $1000USD ~ 23,442,000 VNĐ
Trường: University of Houston
Hạn nộp hồ sơ: 10 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Điểm trung bình quy đổi hệ đại học GPA 3.0 - Được Đại sứ quán Hoa Kỳ trong khu vực chấp thuận trong hơn 48 giờ
Tiêu chí xét học bổng
- Điểm trung bình quy đổi hệ đại học GPA 3.0/4.0 - Được Đại sứ quán Hoa Kỳ trong khu vực chấp thuận trong hơn 48 giờ
Hồ sơ xin học bổng
Hoàn thành đơn đăng kí bằng cách sử dụng ứng dụng Texas hoặc dùng đơn đăng kí chung. Hoàn thành hồ sơ trước thời hạn học bổng ưu tiên. Học bổng có thể tiếp tục được trao sau thời hạn ưu tiên miễn là có sẵn quỹ.
Mô tả:
Học bổng Trao đổi sinh viên là học bổng duy nhất dành cho du học sinh không phải là dân cư thuộc khu vực Texas Hoa Kỳ. Với giá trị gần 24,000,000VNĐ mỗi năm, Trường đại học Houston đã tạo điều kiện rất tốt cho sinh viên quốc tế, nhanh tay đăng kí đơn ngay thôi!!!
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!