Học bổng Trustee’s Merit

Giá trị: $11,000/năm
Trường: St. Edward's University
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- GPA: 3.0 - Đã học ít nhất 1 kì học toàn thời gian (30 tín chỉ)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!