Học bổng Tú tài Quốc tế

Giá trị: 5000
Trường: Northern Arizona University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên quốc tế lần đầu theo học đại học có thể nhận được khoản học phí tới 5.000 USD mỗi năm, có thể tái nhận học bổng này nếu duy trì được điểm GPA 2,50 và hoàn thành 30 giờ tín chỉ trong năm.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!