Học bổng tưởng niệm Barry Marshall

Giá trị: $ 2,500
Trường: Trinity Theological College
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên phải: · Có thể nói rõ ý nghĩa kêu gọi này trong một lá thư gửi cho Hiệu trưởng Trường Thần học · Ghi danh vào một khóa học chính thức do Đại học Divinity cung cấp thông qua Trường Thần học Cao đẳng Trinity
Tiêu chí xét học bổng
Ứng viên phải có thành tích học tập đã được chứng minh về thành tích học tập vững chắc hoặc bằng chứng về năng lực học tập xuất sắc của họ.
Mô tả:
Được đặt tên để tưởng nhớ Rev'd Barry Marshall OGS (1923-1970), cựu Tuyên úy tại Đại học Trinity, Học bổng Tưởng niệm Barry Marshall hỗ trợ các sinh viên Trường Thần học đang nhận thức được lời kêu gọi đến một Bộ tuyên úy.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!