Học bổng Tưởng niệm Chuan Ai Lu Engstrom

Giá trị: 21.950.406
Trường: International Institute of Business & Information Technology (IIBIT)
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 08, 2022
Tổng số xuất: 1
Điều kiện nộp học bổng
Bất kỳ sinh viên hiện tại, toàn thời gian của một trường đại học hoặc cao đẳng được công nhận của Hoa Kỳ, với điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 2,5 đều được hoan nghênh đăng ký.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!