Học bổng University Excellence

Giá trị: 30% học phí
Trường: UOW College
Hạn nộp hồ sơ: 27 tháng 02, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Bằng cử nhân tại UOW (chỉ có các cơ sở ở Úc) * không bao gồm Tiến sĩ Y khoa, Điều dưỡng, Khoa học Dinh dưỡng, Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng, Khoa học Tập thể dục, Khoa học Thể dục và Phục hồi chức năng, Giáo dục, Công tác Xã hội và Tâm lý. Yêu cầu quốc tịch Sinh viên quốc tế
Tiêu chí xét học bổng
Bằng cử nhân tại UOW (chỉ có các cơ sở ở Úc) * không bao gồm Tiến sĩ Y khoa, Điều dưỡng, Khoa học Dinh dưỡng, Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng, Khoa học Tập thể dục, Khoa học Thể dục và Phục hồi chức năng, Giáo dục, Công tác Xã hội và Tâm lý. Yêu cầu quốc tịch Sinh viên quốc tế
Mô tả:
Bằng cử nhân tại UOW (chỉ có các cơ sở ở Úc) * không bao gồm Tiến sĩ Y khoa, Điều dưỡng, Khoa học Dinh dưỡng, Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng, Khoa học Tập thể dục, Khoa học Thể dục và Phục hồi chức năng, Giáo dục, Công tác Xã hội và Tâm lý. Yêu cầu quốc tịch Sinh viên quốc tế
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!